กล่องบรรจุเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รัชกาลที่ 10 ทุกชนิดราคา 10 บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์ 10 สตางค์ 5 สตางค์ 1 สตางค์ รุ่นแรกบล็อกนอก

1,500 บาท

กล่องบรรจุเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รัชกาลที่ 10 ทุกชนิดราคา 10 บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์ 10 สตางค์ 5 สตางค์ 1 สตางค์ รุ่นแรกบล็อกนอก

จัดจำหน่ายในวันเปิดใช้เหรียญหมุนเวียนในรัชกาลที่๑๐  มีจำนวนจำกัด

ในแพ็คประกอบไปด้วยเหรียญ

1 สตางค์  5 สตางค์   10 สตางค์    25 สตางค์  50 สตางค์

 1 บาท  2บาท  5 บาท  10 บาท (เป็นเหรียญหมุนเวียนในรัชกาลที่ ๑๐)   

ทั้งหมดบรรจุในกล่อง จำนวน 2 ชุด เหรียญ  (18 เหรียญ)

 

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียด

กล่องบรรจุเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รัชกาลที่ 10 ทุกชนิดราคา 10 บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์ 10 สตางค์ 5 สตางค์ 1 สตางค์ รุ่นแรกบล็อกนอก

ผลิตจำนวนจำกัดเพื่อเปิดใช้เหรียญหมุนเวียนในรัชกาลที่๑๐

ในแพ็คประกอบไปด้วยเหรียญ

1 สตางค์  5 สตางค์   10 สตางค์    25 สตางค์  50 สตางค์

 1 บาท  2บาท  5 บาท  10 บาท (เป็นเหรียญหมุนเวียนในรัชกาลที่ ๑๐)