ธนบัตร ๑,๐๐๐ บาท แบบ ๑๕ รุ่นที่๒ แถบฟอยล์

1,100 บาท

ธนบัตร ๑,๐๐๐ บาท แบบ ๑๕   รุ่นที่๒ (แถบฟอยส์)

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน UNC

** หมายเลข อาจไม่ตรงกับรูป  ***

 

มีสินค้าอยู่ 9

รายละเอียด

ธนบัตร ๑,๐๐๐ บาท แบบ ๑๕   รุ่นที่๒ แถบฟอยล์

ภาพประธานด้านหน้า พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทรงเครื่องแบบจอมทัพ ภาพประธานด้านหลัง พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ทางซ้ายมีภาพ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลายน้้า พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อยกธนบัตร ส่องดูกับแสงสว่าง และรูปลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งมีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ เส้นใยสีโลหะ ฝังในเนื้อกระดาษตามแนวยืน ปรากฏให้เห็นเป็นระยะ เฉพาะที่ด้านหลัง เมื่อยกธนบัตรส่องดูกับแสงสว่างจะเห็นตัวเลขและ ตัวอักษรโปร่งแสง

ขนาด กว้าง ๗.๒ เซนติเมตร ยาว ๑๖.๒ เซนติเมตร
ลักษณะพิเศษ แถบฟอยล์สีเงิน มีรูปพระครุฑพ่าห์ ตัวเลข “๑๐๐๐” และ “1000” มองเห็นเป็นหลายมิติ จะเปลี่ยนสี และสะท้อนแสงวาววับเมื่อพลิกธนบัตรไปมา ตัวเลขแฝง “1000” บริเวณด้านหน้ามุมซ้ายล่าง ซ่อนในลายไทยมอง1เห็นได้ เมื่อยกธนบัตร เอียงเข้าหาแสงสว่าง โดยมองผ่านจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางของธนบัตร ตัวเลข “1000” บริเวณมุมชวาบน พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษ มองเห็นส่วนบน เป็นสีทองส่วนล่างเป็นสีเขียว เมื่อพลิกขอบล่างธนบัตรขึ้น จะเห็นเป็นสีเขียวทั้งหมด ลายรูปดอกบัว พิมพ์แยกส่วนไว้บนด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อยกส่องดูกับแสงสว่าง จะเห็นเป็นรูปดอกบัวที่สมบูรณ์
ลักษณะพิเศษที่ปรากฎภายใต้รังสีเหนือม่วง (แบล็กไลท์)
สีเหลืองบริเวณลายประดิษฐ์รูปวงกลม และในลายเส้นรัศมีตอนกลาง พิมพ์ด้วยหมึกพิเศษ จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสง หมวดอักษรและเลขหมาย เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้มเรืองแสง มีเส้นใยเรืองแสงสีน้้าเงิน สีแดง และสีเหลือง ในเนื้อกระดาษ

วันประกาศออกใช้ ประกาศออกใช้ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

เริ่มจ่ายแลก วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘