ธนบัตร ๑,๐๐๐ บาท แบบ ๑๕ รุ่นที่๑

1,100 บาท

ธนบัตร ๑,๐๐๐ บาท แบบ ๑๕   รุ่นที่๑ (ไม่มีแถบฟอยส์)

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน UNC

** หมายเลข อาจไม่ตรงกับรูป  ***

 

มีสินค้าอยู่ 13

รายละเอียด

ธนบัตร ๑,๐๐๐ บาท แบบ ๑๕   รุ่นที่๑

ภาพประธานด้านหน้า   พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องแบบจอมทัพ 

ภาพประธานด้านหลัง   พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ทางซ้ายมีภาพ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ลายน้้า พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อยกธนบัตร ส่องดูกับแสงสว่าง และรูปลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งมีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ

เส้นใยสีโลหะ ฝังในเนื้อกระดาษตามแนวยืน ปรากฏให้เห็นเป็นระยะ เฉพาะที่ด้านหลัง เมื่อยกธนบัตรส่องดูกับแสงสว่างจะเห็นตัวเลขและ ตัวอักษรโปร่งแสง

ขนาด กว้าง ๗.๒ เซนติเมตร ยาว ๑๖.๒ เซนติเมตร

วันประกาศออกใช้   เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒

เริ่มจ่ายแลก วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒