ธนบัตร ๑๐๐ บาท ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗​

350 บาท

ธนบัตร ๑๐๐ บาท ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗​  

พร้อมแพ็คเดิม  สภาพไม่ผ่านการใช้งาน UNC

** หมวด และ หมายเลข อาจไม่ตรงกับรูป  ***

 

มีสินค้าอยู่ 2

รายละเอียด

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗​

ประกาศใช้ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗

ขนาด  ๗.๒ X ๑๖.๒  เซนติเมตร

จำนวนการผลิต ๗,๒๙๙๙,๙๙๙ ฉบับ