ธนบัตร ๑๐ บาท แบบ ๑๒ ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี กระทรวงการคลัง จำนวน1ลูก (1,000ใบ) เลข9-9

34,000 บาท

ธนบัตร ๑๐ บาท แบบ ๑๒ ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี กระทรวงการคลัง เลขมงคล 9หน้า 9หลัง

จำนวน 1 ลูก ( 1,000 ใบ)  เลขเรียง 1,000 ใบ 

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน   ขาวๆสวยๆ ครับ

 

 

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียด

ธนบัตร ๑๐ บาท แบบ ๑๒ ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี กระทรวงการคลัง

ภาพประธานด้านหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน
ทรงเครื่องแบบจอมทัพ
ภาพประธานด้านหลัง พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช
จำลองจากพระบรมราชานุสรณ์ ณ ลานพระราชวังดุสิต
ลายน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เส้นใย สีส้ม พิมพ์ด้วยอักษรขนาดจิ๋วคำว่า “ประเทศไทย”
ขนาด กว้าง 69 มิลลิเมตร ยาว 132 มิลลิเมตร
สีกระดาษ สีขาว
ลักษณะพิเศษ
บริเวณตอนกลางของขอบล่างด้านหน้าธนบัตรมีคำว่า “๑๒๐ ปี กระทรวงการคลัง วันที่ ๑๔ เมษายน
พุทธศักราช ๒๕๓๘”
วันประกาศออกใช้
นำออกใช้ วันที่ 14 เมษายน 2538