ธนบัตร ๑ บาท แบบ ๙  รุ่น๖

100 บาท

ธนบัตร ๑ บาท แบบ ๙  รุ่น๖

สภาพสวย  ติดเหลืองนิดหน่อย ตามขอบๆ จำหน่ายราคาตามสภาพ ไม่แพง  ไม่ผ่านการใช้งาน

 

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียด

ธนบัตร ๑ บาท แบบ ๙  รุ่น๖

ภาพประธานด้านหน้า มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ มีภาพพระสมุทรเจดีย์ ภาพประธานด้านหลัง ภาพพระที่นั่งอนันตสมาคม ลายน้า รูปรัฐธรรมนูญประดิษฐ์เหนือพานแว่นฟ้า ภายในวงกลมขาว

ขนาด กว้าง ๖.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๒.๗ เซนติเมตร

สีกระดาษ สีน้าเงิน พื้นสีตองอ่อน ลักษณะพิเศษ ตอนกลางด้านหน้า เบื้องบนมีรูปพระครุฑพ่าห์ ถัดลงมามีอักษรไทยพิมพ์ทับเฟื่องว่า “รัฐบาลไทย” “ธนบัตรเป็นเงินที่ชาระหนี้ได้ตามกฎหมาย” และ “หนึ่งบาท” เหนือภาพพระสมุทรเจดีย์

วันประกาศออกใช้ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๒