ธนบัตร ๒๐ บาท แบบ ๑๒  รุ่นที่๒ (เลข 7 หลัก)

40 บาท

ธนบัตร ๒๐ บาท แบบ ๑๒  รุ่นที่๒ (เลข 7 หลัก)

เลขและหมวด อาจจะไม่ตรงกับรูป

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน UNC  

 

มีสินค้าอยู่ 12

รายละเอียด

ธนบัตร ๒๐ บาท แบบ ๑๒  รุ่นที่๒ (เลข 7 หลัก)

ภาพประธานด้านหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงเครื่องแบบจอมทัพ ภาพประธานด้านหลัง พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จาลองจากพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ สวนสาธารณะทุ่งนาเชย อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ลายน้า พระบรมฉายาลักษณ์ เส้นใยใส สีเหลือง พิมพ์ตัวอักษรขนาดจิ๋ว คาว่า “ประเทศไทย”

ขนาด กว้าง ๗.๒ เซนติเมตร ยาว ๑๓.๘ เซนติเมตร สีกระดาษ สีขาว

วันประกาศออกใช้ ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔

นำออกใช้ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔