ธนบัตร ๒๐ บาท แบบ ๑๕  (ยกแหนบ) 100ใบ เลขเรียง

2,500 บาท

ธนบัตร ๒๐ บาท แบบ ๑๕  (ยกแหนบ) 100ใบ เลขเรียง 

หมวด 7 J 1780001 – 1780100   ลายเซ็น กิตติรัตน์ ณ ระนอง-ประสาร

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน UNC  

 

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียด

ธนบัตร ๒๐ บาท แบบ ๑๕ 

ภาพประธานด้านหน้า พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทรงเครื่องแบบจอมทัพ ภาพประธานด้านหลัง พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ซ้อนทับบน ภาพสะพานพระราม ๘ ตอนกลางเบื้องซ้ายเป็นภาพพระราชกรณีกิจ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดาเนินเยี่ยมราษฎรที่สาเพ็ง มุมบนด้านซ้ายมี พระราชลัญจกรประจาพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๘ ลายน้้า พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อยกธนบัตร ส่องดูกับแสงสว่าง และรูปลายดอกจอก ซึ่งมีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ เส้นใยสีโลหะ ฝังในเนื้อกระดาษตามแนวยืน เมื่อยกธนบัตรส่องดู กับแสงสว่าง จะเห็นตัวเลขและตัวอักษรโปร่งแสง

ขนาด กว้าง ๗.๒ เซนติเมตร ยาว ๑๓.๘ เซนติเมตร
ลักษณะพิเศษ ตัวเลขแฝง “20” บริเวณด้านหน้าบื้องซ้ายมุมล่าง โดยซ่อนในลายประดิษฐ์ มองเห็นได้เมื่อยกธนบัตรเอียงเข้าหาแสงสว่าง โดยมองผ่านจากมุมล่างซ้าย เข้าหากึ่งกลางของธนบัตร ตัวเลข “20” บริเวณด้านหน้าเบื้องซ้ายในวงกลม พิมพ์แยกส่วนไว้บนด้านหน้า และด้านหลัง เมื่อยกธนบัตรด้านหน้าส่องดูกับแสงสว่างจะเห็น เป็นตัวเลข “20” ที่สมบูรณ์
ลักษณะพิเศษที่ปรากฎภายใต้รังสีเหนือม่วง (แบล็กไลท์) ลายพื้นสีเหลือง พิมพ์ด้วยหมึกพิเศษจะเรืองแสงเป็นสีเหลือง หมวดอักษรและเลขหมาย เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้มเรืองแสง มีเส้นใยเรืองแสงสีน้าเงิน สีแดง และสีเหลือง ในเนื้อกระดาษ

วันประกาศออกใช้ ประกาศออกใช้ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖

เริ่มจ่ายแลก วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖