ธนบัตร ๒๐-๕๐-๑๐๐-๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท แบบ ๑๕ (ครบราคา)

1,900 บาท

ธนบัตร ๒๐-๕๐-๑๐๐-๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท แบบ ๑๕ (ครบราคา)

ประกอบไปด้วย ธนบัตร 5 ชนิดราคาดังนี้

ธนบัตร ๒๐ บาท แบบ ๑๕   

ธนบัตร ๕๐ บาท แบบ ๑๕  รุ่นที่๒ (แบบกระดาษ)

ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๕   

ธนบัตร ๕๐๐ บาท แบบ ๑๕  

ธนบัตร ๑,๐๐๐ บาท แบบ ๑๕   รุ่นที่๒ แถบฟอยล์

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน UNC

** หมายเลข อาจไม่ตรงกับรูป  ***

 

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียด

ธนบัตร แบบ ๑๕

ธนบัตร ๒๐ บาท แบบ ๑๕   

ธนบัตร ๕๐ บาท แบบ ๑๕  รุ่นที่๒ (แบบกระดาษ)

ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๕   

ธนบัตร ๕๐๐ บาท แบบ ๑๕  

ธนบัตร ๑,๐๐๐ บาท แบบ ๑๕   รุ่นที่๒ แถบฟอยล์