ธนบัตร ๕๐ บาท แบบ ๑๖ ยกแหนบ 100ใบ เลขเรียง (เลขมงคล 9-9 )

5,500 บาท

ธนบัตร ๕๐ บาท แบบ ๑๖ ยกแหนบ 100ใบ เลขเรียง (เลขมงคล 9-9 )

ลายเซ็น กิตติรัตน์ ณ ระนอง – ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล  #0คC 9403901-9404000 

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน UNC

 

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียด

ธนบัตร ๕๐ บาท แบบ ๑๖

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย

ขนาด  ๗.๒๐ x ๑๔.๔๐ เซนติเมตร

ลายน้ำ พระบรมฉายาสิาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 

อยู่ในพื้นด้านหน้า

วันประกาศออกใช้   ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔