ธนบัตร 100 บาท 5 รอบในหลวงรัชกาลที่ 10

300 บาท

ธนบัตร 100 บาท 5 รอบในหลวงรัชกาลที่ 10

 สภาพไม่ผ่านการใช้งาน UNC

** หมายเลข อาจไม่ตรงกับรูป  ***

 

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียด

ธนบัตร 100 บาท 5 รอบในหลวงรัชกาลที่ 10

ภาพประธานด้านหน้า
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ทรงเครื่องแบบจอมทัพ

ภาพประธานด้านหลัง
พระฉายาสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 10

ขนาด: ๗.๒๐ x ๑๕.๐๐ เซนติเมตร
วันประกาศออกใช้: ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
จำนวนการผลิต 10,000,000 ฉบับ