เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชุดพระราชพิธีกาญจนาภิเษก 1,5,10,25,50 สต. 1,2,5,10,20 บาท (สีแดง)

300 บาท

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชุดพระราชพิธีกาญจนาภิเษก 1,5,10,25,50 สต. 1,2,5,10,20 บาท  (สีแดง)   

จำนวน 10 เหรียญ

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน 

 

มีสินค้าอยู่ 2

รายละเอียด

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชุดพระราชพิธีกาญจนาภิเษก 1,5,10,25,50 สต. 1,2,5,10,20 บาท 

ชนิดราคา 1 สตางค์

ชนิดราคา 5 สตางค์

ชนิดราคา 10 สตางค์

ชนิดราคา 25 สตางค์

ชนิดราคา 50 สตางค์

ชนิดราคา 1 บาท

ชนิดราคา 2 บาท

ชนิดราคา 5 บาท

ชนิดราคา 10 บาท โลหะสองสี

ชนิดราคา 20 บาท

รวมจำนวน 10 เหรียญ พร้อมแผงใส่เหรียญชุดพระราชพิธีกาญจนาภิเษก