เหรียญทองแดง  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2538  (ครบ 108 ปี)

250 บาท

เหรียญทองแดง  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2538  (ครบ 108 ปี)


สภาพสวยมาก  ด้านหลังมีรอยทำตามโดนอากาศ 

 

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียด

เหรียญทองแดง  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2538  (ครบ 108 ปี)

โลหะ ทองแดง