เหรียญที่ระลึกการแข่งกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4

200 บาท

เหรียญที่ระลึกการแข่งกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4

ที่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อ 20 -26 มกราคม 2551

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน   

 

 

 

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียด

เหรียญที่ระลึกการแข่งกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4

ที่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อ 20 -26 มกราคม 2551

โลหะ ทองแดง

ขนาด 25 มม.