เหรียญที่ระลึกอนุสรณ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

150 บาท

เหรียญที่ระลึกอนุสรณ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

สภาพสวยไม่ผ่านการใช้งาน

จำหน่ายราคา 150 บาท  / เหรียญ

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียด

เหรียญที่ระลึกอนุสรณ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

 ได้จัดสร้างโดยสำนักงานทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ด้านหน้ามีพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี โดยเป็นพระฉายาลักษณ์ที่ประชาชนคุ้นเคยด้วยพระพักตร์ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา ทรงฉลองพระองค์เต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยมีข้อความว่า “สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี” ด้านหลังมีภาพพระเมรุที่ใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ด้านหลังภาพพระเมรุมีรูปแสงพระอาทิตย์แผ่รัศมีผ่านปุยเมฆสื่อความหมายว่า แสงสุดท้ายและเป็นการน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย มีข้อความว่า “อนุสรณ์พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ๙ เมษายน ๒๕๕๔” อยู่เบื้องบน

เหรียญทองแดงรมดำพ่นทราย 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร

น้ำหนัก 13 กรัม 

ทีมา …Collector coin