เหรียญพระยาพิไชยสุนทร (เจ้าคุณเสือ) หลังพระพุทธมงคลบพิตร เนื้อเงิน จ.อุทัยธานี ปี 2534

700 บาท

เหรียญพระยาพิไชยสุนทร (เจ้าคุณเสือ) หลังพระพุทธมงคลบพิตร เนื้อเงิน จ.อุทัยธานี ปี 2534


สภาพไม่ผ่านการใช้งาน ผิวเดิม ซองเดิม บล็อกกษาปณ์ กรมธนารักษ์

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียด

เหรียญพระยาพิไชยสุนทร (เจ้าคุณเสือ) หลังพระพุทธมงคลบพิตร เนื้อเงิน จ.อุทัยธานี ปี 2534


เนื้อเงิน

ขนาด ๒.๖ ซม