เหรียญรูปเหมือนสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ครบ 150 ปี วันประสูติ

4,000 บาท

เหรียญทองแดง รูปเหมือนสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ครบ 150 ปี 

ขนาด 8 ซม  (จัมโบ้)

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน พร้อมกล่อง

 

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียด

เหรียญรูปเหมือนสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ครบ 150 ปี วันประสูติ 13 เมษายน 2553

เนื้อทองแดง ขนาด 8 เซนติเมตร หนา 8 มิลลิเมตร