เหรียญสมเด็จพระสังฆราช เจริญพระชันษา 100 ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตรา ๑๐๐ ปี หายาก)

500 บาท

เหรียญสมเด็จพระสังฆราช เจริญพระชันษา 100 ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตรา ๑๐๐ ปี หายาก)

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน  น่าสะสม   ด้านหลังเป็นตรางานฉลองพระชันษา 100 ปี  ส่วนมากที่ให้เช่าบูชาจากวัด ด้านหลังจะเป็นตราสัญลักษณ์ “ภปร”

 

 

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียด

เหรียญสมเด็จพระสังฆราช เจริญพระชันษา 100 ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตรา ๑๐๐ ปี หายาก)

การจัดสร้างเหรียญที่ให้ประชาชนนำไปบูชาในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากปีนี้เป็นวาระมงคลกาลที่สมเด็จพระสังฆราชทรงเจริญพระชันษา 100 ปี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ทางวัดได้กำหนดให้มีการจัดสร้างเหรียญพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช มีอยู่หลายขนาด เช่น พระรูปประทับนั่งเต็มองค์ ส่วนด้านหลังขอพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดิษฐาน มีขนาด 8 เซนติเมตรและมีเหรียญขนาด 3.2 เซนติเมตร ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานพระศพ ด้านหลังเป็นตรางานฉลองพระชันษา 100 ปี 

ชนิดโลหะ : ทองแดง  

ขนาด 3.2 เซนติเมตร

ที่มา: http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1383217372&grpid=01&catid=19