เหรียญเงิน 150 บาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สาเร็จการศึกษา รร. เสนาธิการทหารบก

1,000 บาท

เหรียญเงิน 150 บาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สาเร็จการศึกษา รร. เสนาธิการทหารบก


สภาพไม่ผ่านการใช้งาน  

 

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียด

เหรียญเงิน 150 บาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สาเร็จการศึกษา รร. เสนาธิการทหารบก

วันที่ประกาศใช้ : 11 ก.ย. 2521
ราคาหน้าเหรียญ :  150 บาท
เส้นผ่าศูนย์กลาง (ม.ม.) :  35
น้ำหนัก (กรัม) :  22
ชนิด : เงิน
ประเภท : ธรรมดา