แพ็คเหรียญกษาปณ์ ROYAL THAI MINT ปี2500 ในรัชกาลที่9

2,000 บาท

แพ็คเหรียญกษาปณ์ ROYAL THAI MINT ปี2500 ในรัชกาลที่9

สภาพเหรียญไม่ผ่านการใช้งาน แพ็คแบบนี้หายากมากครับ 

 

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียด

แพ็คเหรียญกษาปณ์ ROYAL THAI MINT ปี2500 ในรัชกาลที่9

(มี10 เหรียญ) 
ประกอบไปด้วย
1. เหรียญ 1 บาท หมุนเวียนปี 2500 (นิเกิล)  จำนวน 1 เหรียญ
2.เหรียญ 25 สตางค์ รัชกาลที่8(ดีบุก)  จำนวน 1 เหรียญ
3. เหรียญ 10 สตางค์ ปี 2493 (ดีบุก)  จำนวน 1 เหรียญ
4.เหรียญ 5 สตางค์ ปี 2500 (ทองแดง)  จำนวน 1 เหรียญ
5.เหรียญ 5 สตางค์ ปี 2493 (ดีบุก)  จำนวน 1 เหรียญ
6. เหรียญ 50 สตางค์ ปี2500(ทองเหลือง)  จำนวน 1 เหรียญ
7.เหรียญ 25 สตางค ปี2500 (ทองเหลือง)  จำนวน 1 เหรียญ
8.เหรียญ 10 สตางค์ ปี2500 (ทองเหลือง)  จำนวน 1 เหรียญ
9.เหรียญ 10 สตางค์ ปี2500 (ทองแดง)  จำนวน 1 เหรียญ
10.เหรียญ 5 สตางค์ ปี2500 (ทองเหลือง)  จำนวน 1 เหรียญ

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน