ทดสอบ

AAA BBB CCC DDD
ทหารไทย สาขาเดอะมอลล์ บางแค
กรุงไทย สาขาซีคอน บางแค
กรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ บางแค
ไทยพาณิชย์ สาขาซีคอน บางแค
กสิกรไทย สาขาสำเหร่

AAA BBB CCC DDD
ทหารไทย สาขาเดอะมอลล์ บางแค
กรุงไทย สาขาซีคอน บางแค
กรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ บางแค
ไทยพาณิชย์ สาขาซีคอน บางแค
กสิกรไทย สาขาสำเหร่