การสั่งซื้อสินค้า

 1. เลือกสินค้าจากรายการสินค้าของวงษ์สุวรรณ์ เหรียญไทย โดยการคลิ๊กที่ปุ่ม “หยิบใส่ตะกร้า” ใต้สินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ2016-12-06_23-06-21

 2. ระบุจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อในสินค้าแต่ละรายการ และกดปุ่ม “ปรับปรุงสินค้าในตะกร้า” เพื่อคำนวณราคาสินค้าตามจำนวนที่สั่งซื้อ

  2016-12-06_23-07-01

 3. ตรวจสอบรายการและจำนวนสิ้นค้า รวมถึงราคารวมของสินค้า (ค่าบริการจัดส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ด่วนพิเศษภายในประเทศ (EMS) : 50 บาท )

  2016-12-06_23-07-20

 4. กดปุ่ม “ดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงิน” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
  2016-12-06_23-07-38

 5. กรอกรายละเอียด ชื่อ-ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม “สั่งซื้อ” เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ
  2016-12-06_23-08-16

 6. ระบบจะแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อรวมถึงหมายเลขบัญชีที่ให้สำหรับการชำระเงิน พร้อมทั้งส่งอีเมลรายละเอียด การสั่งซื้อไปยัง อีเมลแอดเดรสที่ระบุไว้ในข้อมูลการสั่งซื้อด้วย

  2016-12-06_23-12-47

 

การแจ้งชำระเงิน

 1. เมื่อดำเนินการชำระเงินตามช่องทางที่ได้แจ้งไปในรายละเอียดการสั่งซื้อแล้ว ขอความกรุณาให้ ถ่ายรูป สลิป ที่ได้จากการโอนเงิน หรือ บันทึกภาพหน้าจอ ในกรณีที่ทำการโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ เพื่อใช้ประกอบการแจ้งการชำระเงินในการสั่งซื้อสินค้า

 2. เปิดหน้า “แจ้งชำระเงิน” ในเว็บไซต์ เพื่อเข้าสู่หน้าจอแจ้งการชำระเงิน

 3. กรอกข้อมูลการชำระเงินให้ครบถ้วย แนบไฟล์หลักฐานการโอนเงิน (สลิปการโอนเงิน หรือ ภาพบันทึกหน้าจอ) แล้วกดปุ่ม “แจ้งชำระเงิน”2016-12-06_23-15-00

 

 

การตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

 1. หลังจากได้รับการยืนยันการชำระเงินแล้ว ทางร้านจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ภายใน 3 วันทำการ โดยทางร้านจะแจ้งหมายเลข EMS ผ่านทางหน้า “แจ้งหมายเลขพัสดุ” ซึ่งสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทยได้2016-12-06_23-15-22