ชีทที่ระลึกมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

500 บาท

ชีท ชุดที่ระลึกมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จำนวนแสตมป์ 4 ดวง  (ดวงละ 100 บาท) 

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน น่าสะสมครับ

มีสินค้าอยู่ 1

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดที่ 746 ชุดที่ระลึกมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

12 สิงหาคม พ.ศ. 2547
: เพื่อเป็นการเฉลิมพ ระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณใน
สมเด็จพระนางเจ้า* พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลืมพ ระชนมพรรษ1 6 รอบ ในวันที่ 12สิงหาคม
พศ. 2547
: 100.00 บ าท
: แบบ 4ควงแผ่น-400,000 ควง
แบบ 10 ควงแผ่น-600,000 ดวง
: 33 x 48 มม. (แนวตั้ง)
: พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า- พระบรมราชินีนาถ ใน
ฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน ประทับบนพระราชอาสน์
ผู้ออกแบบ
นายสวาสดิ์ พูลสวัสดิ์ (บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด)
บริษัทผู้พิมพ์
: การ์ตอร์ ซีเดียวริตี้ พริ้นตั้ง ประเทศฝรั่งศส
วิธีการพิมพ์และสี
พิมพ์ด้วยทองคำ เงิน และนาก อยู่ภายในดวง
พิมพ์คนนูน ระบบลิโธกราพี่-หลายสี
จำนวนดวงในแผ่น
: แบบที่ 1:4 ควงแผ่น
 แบบที่ 2:10 ดวงแผ่น
ของวันแรกจำหน่าย ซองละ 116.00 บาท
ผู้ออกแบบ
: นายธเนศ พลไขยวงศ์ (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด)