ชีท พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

120 บาท

ชีท พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

หมายเลขอาจไม่ตรงกับรูปภาพที่แสดง

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน น่าสะสมครับ

มีสินค้าอยู่ 3

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชีท พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

เลขที่ชุด : 940
ชื่อชุด : ตราไปรษณียากรที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (ชุด 1)
วันแรกจำหน่าย : 05-DEC-11
ความมุ่งหมาย : เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ชนิดราคา : 5.00 บาท
ขนาด : 43 x 0 มม. แนวนอน
จำนวนภาพ : 7
รายละเอียด : 5.00 บาท (แบบที่ 1) เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนเหรียญแรกในรัชสมัยรัชกาลที่ 9
5.00 บาท (แบบที่ 2) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมายุครบ 3 รอบ 5 ธันวาคม 2506
5.00 บาท (แบบที่ 3) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา 5 ธันวาคม 2520
5.00 บาท (แบบที่ 4) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2530
5.00 บาท (แบบที่ 5) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
5.00 บาท (แบบที่ 6) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 75 พรรษา 5 ธันวาคม 2545
5.00 บาท (แบบที่ 7) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2540
ผู้ออกแบบ(แสตมป์) : นายอุดร นิยมธรรม (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด)
บริษัทผู้พิมพ์ : ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย
วิธีการพิมพ์และสี : ลิโธกราฟี่-หลายสี (พิมพ์บนแผ่นฟอยล์ และปั้มดุนนูน)
จำนวนดวงในแผ่น : 6 ดวง
แผ่นตราไปรษณียากรที่ระลึก : ชุดละ 70.00 บาท
ซองวันแรกจำหน่าย : ชุดละ 60.00 บาท
ผู้ออกแบบ(ซอง) : นายอุดร นิยมธรรม (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด)