ชุดเหรียญที่ระลึก”ท่าแม่ไม้มวยไทย 5 เหรียญ”พร้อมกล่อง(ชุดที่ 1)

1,500 บาท

ชุดเหรียญที่ระลึก”ท่าแม่ไม้มวยไทย 5 เหรียญ”พร้อมกล่อง(ชุดที่ 1)

เหรียญนิกเกิลลงสี ประกอบด้วยรูปท่าแม่ไม้มวยไทย 5 ท่า บรรจุในกล่อง

1.สลับฟันปลา  2.ชวาซัดหอก  3.อิเหนาแทงกริช   4.ยอเขาพระสุเมรุ  5.ตาเถรค้ำฝัก

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน พร้อมกล่องเดิมของกรมธนารักษ์

 

 

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดเหรียญที่ระลึก”ท่าแม่ไม้มวยไทย 5 เหรียญ”พร้อมกล่อง(ชุดที่ 1)

เหรียญนิกเกิลลงสี ประกอบด้วยรูปท่าแม่ไม้มวยไทย 5 ท่า บรรจุในกล่อง

1.สลับฟันปลา  2.ชวาซัดหอก  3.อิเหนาแทงกริช   4.ยอเขาพระสุเมรุ  5.ตาเถรค้ำฝัก

เหรียญนิกเกิลลงสี

เส้นผ่าศูนย์กลาง      32 มิลลิเมตร

น้ำหนัก         15 กรัม

ขอบคุณข้อมูลกรมธนารักษ์