ธนบัตรที่ระลึกเนื่องใน เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธนบัตรไทย ปี2545 (ตัวอย่าง)

4,500 บาท

ธนบัตร 100 บาท ที่ระลึกเนื่องใน เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธนบัตรไทย (ตัวอย่าง)

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน  ** หมายเลข 1941***

 

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องใน เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธนบัตรไทย

ภาพประธานด้านหน้า พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
คู่กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ชุดสากล
ภาพประธานด้านหลัง พระมีลักษณะเช่นเดียวกับธนบัตรแบบหนึ่ง ชนิดราคา ๑๐๐ บาท เกือบทุกประการ
โดยอักษรจีนภายในกรอบลายประดิษฐ์สีน้ำตาลด้านซ้าย อ่านว่า เสี่ยม หล่อ กก งึ้ง เจ็ก แปะ ผวก และอักษรอาหรับ
(ภาษามลายู) ภายในกรอบลายประดิษฐ์สีน้ำตาลด้านขวา อ่านว่า วัง สยาม ซาราโต๊ซ โก๊บ แปลเหมือนกันว่า ประเทศสยาม
เงินหนึ่งร้อยบาท
ลายน้า รูปไอราพต
เส้นใย ฝังเส้นใยสีโลหะ (เทา) ภายในมีคำว่า ๑๐๐ ปี ธนบัตรไทย
ขนาด กว้าง ๑๐๕ มิลลิเมตร ยาว ๑๖๕ มิลลิเมตร
สีกระดาษ สีขาว

ลักษณะพิเศษ
ก. ในเนื้อกระดาษโรยเส้นใยเรืองแสง ซึ่งมองไม่เห็นด้วยแสงธรรมชาติ แต่จะเห็นเรืองแสงเป็นสีน้ำเงิน สีแดง และสีเหลือง
ภายใต้รังสีเหนือม่วง ข. ในเนื้อกระดาษฝังเส้นใยใสสีโลหะ (เทา) ซ่อนไว้ตามด้านกว้างของธนบัตร ภายในเส้นใยใสสี
โลหะ (เทา) มีแถวเลขและอักษรไทยคำว่า “๑๐๐ ปี ธนบัตรไทย” ขนาดเล็กเรียงเป็นระยะ
สามารถอ่านได้ทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องดูกับแสงสว่าง
ค. เลขไทย “๑๐๐” ที่ด้านหน้าเบื้องขวามุมล่าง พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษมองเห็นเป็นสีม่วงแดง
เมื่อพลิกขอบล่างธนบัตรขึ้นจะเห็น เป็นสีเขียวทั้งหมด
ง. ลายพื้นและลายประดิษฐ์สีส้มและสีเขียวเทาบนด้านหน้า พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษ
ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีส้มและสีเขียวเหลือง เรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
จ. หมวดอักษรและเลขหมายไทย กับหมวดอักษรโรมันและเลขหมายอารบิก พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีน้ำเงินเข้ม
ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเรืองแสงภายใต้รังสีเหนือม่วง
วันประกาศออกใช้
ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2545