ธนบัตรที่ระลึก 100 บาท ครบ 60 ปี วันบรมราชาภิเษกและวันราชาภิเษกสมรส (ตัวอย่าง)

5,000 บาท

ธนบัตรที่ระลึก 100 บาท ครบ 60 ปี วันบรมราชาภิเษกและวันราชาภิเษกสมรส ปี2553 (ตัวอย่าง)

 สภาพไม่ผ่านการใช้งาน ** หมายเลข 5100  ***

 

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส 
และวันบรมราชาภิเษกครบ 60 ปี พุทธศักราช 2553

ภาพประธานด้านหน้า
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ทรงเครื่องแบบจอมทัพ

ภาพประธานด้านหลัง
ภาพประธานคือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ขณะทรงโบกพระหัตถ์ และพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนีนาถทรงประทับยืนเคียงข้าง ด้านขวาเมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงหลั่งทักษิโณทกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ขนาด: 7.20 x 15.00 เซนติเมตร
วันประกาศออกใช้:  ลงวันที่ 5 เมษายน 2553