ธนบัตรที่ระลึก 80 บาท สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

600 บาท

 ธนบัตรที่ระลึก 80 บาท สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน UNC   ** หมายเลข อาจไม่ตรงกับรูป  ***

 

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธนบัตรที่ระลึก 80 บาท สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

ขนาดธนบัตร
8.00 x 16.20 เซนติเมตร

ธนบัตรด้านหน้า
รูปด้านหน้าธนบัตรมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 คู่กับพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เป็นภาพประธาน มีลายน้ำอักษรพระนามาภิไธย “สก.” ภายใต้พระมหามงกุฎ

ธนบัตรด้านหลัง
ภาพประธานคือพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และมีภาพประกอบเป็นภาพพระราชกรณีกิจด้านต่างๆ

ลายมือชื่อบนธนบัตร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง (18 ม.ค. 2555 – 7 พ.ค. 2557)

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (1 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2558)

ข้อมูลอ้างอิง
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง หน้า ๖ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕