ธนบัตร ๑,๐๐๐ บาท แบบ ๑๔ (จัมโบ้)

1,050 บาท

ธนบัตร ๑,๐๐๐ บาท แบบ ๑๔ (จัมโบ้)  

มีรอยยับนิดหน่อย  ติดเหลืองบางๆ  (เปิดจำหน่ายราคาถูก) 

 ไม่ผ่านการใช้งาน   

 

มีสินค้าอยู่ 13

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธนบัตร ๑,๐๐๐ บาท แบบ ๑๔

ภาพประธานด้านหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทรงเครื่องแบบจอมทัพ ภาพประธานด้านหลัง พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ลายน้้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน และรูปลายประจำยาม ที่มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ เส้นใย สีโลหะ (เทา) มีคำว่า “1000 บาท” เรียงเป็นระยะอยู่ในแนวเดียวกัน สามารถอ่านได้ เมื่อยกส่องดูกับแสงสว่าง ขนาด กว้าง ๘ เซนติเมตร ยาว ๑๖.๖ เซนติเมตร สีกระดาษ สีฟ้าอ่อน
ลักษณะพิเศษ ก. ตัวเลขแฝงภายในลวดลายเส้นนูนที่มุมล่างเบื้องขวา เหนืออักษรหมวดเลขหมาย บนด้านหน้า เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่างและได้มุมมองที่เหมาะสม จะปรากฏตัวเลข “1000” ข. ภายในเลขไทยบอกราคาบนด้านหน้าและด้านหลัง มีตัวเลข และตัวอักษร “๑๐๐๐ บาท 1000 บาท” ขนาดจิ๋วสามารถอ่านได้โดยใช้แว่นขยาย ลักษณะพิเศษที่ปรากฏภายใต้รังสีเหนือม่วง (แบล็กไลท์) ก. หมวดอักษรและเลขหมายเปลี่ยนจากสีแดง เป็นสีส้มเรืองแสง ข. สีส้มในพระราชลัญจกรและในลวดลายตอนกลาง เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสง ค. มีเส้นใยเรืองแสง สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน ในเนื้อกระดาษ วันประกาศออกใช้ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ นำออกใช้ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ธนบัตรแบบ ๑๔ ชนิดราคา ๑๐๐๐ บาท