ธนบัตร ๑๐๐ บาท ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗​ จำนวน 100 ฉบับ

30,000 บาท

ธนบัตร ๑๐๐ บาท ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗​  

ยกแหนบ จำนวน 100 ฉบับ  เลขเรียง  พร้อมแผ่นพับ     สภาพไม่ผ่านการใช้งาน UNC

 

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗​

ประกาศใช้ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗

ขนาด  ๗.๒ X ๑๖.๒  เซนติเมตร

จำนวนการผลิต ๗,๒๙๙๙,๙๙๙ ฉบับ