ธนบัตร ๑๐๐ บาท วาระ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

140 บาท

ธนบัตร ๑๐๐ บาท วาระ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน UNC   หมายเลข 8P62663xx

ราคา จำหน่าย 200 บาท / ฉบับ

** หมายเลข อาจไม่ตรงกับรูป  ***

 

มีสินค้าอยู่ 20

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธนบัตร ๑๐๐ บาท วาระ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ   2 เมษายน 2558

ขนาด  ๗.๒ x ๑๖.๒ เซนติเมตร

วันประกาศออกใช้    ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ 

จ่ายแลก    วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๗