ธนบัตร ๑๐ บาท แบบ ๑๒ ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี กระทรวงการคลัง เลขมงคล ๙ หน้า – ๙ หลัง

50 บาท

ธนบัตร ๑๐ บาท แบบ ๑๒ ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี กระทรวงการคลัง เลขมงคล ๙ หน้า – ๙ หลัง

หมายเลขอาจะไม่ตรงกับรูปภาพ แต่ธนบัตร ๙ หน้า – ๙ หลัง

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน UNC    พร้อมซองอย่างดี

 

มีสินค้าอยู่ 33

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธนบัตร ๑๐ บาท แบบ ๑๒ ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี กระทรวงการคลัง

ภาพประธานด้านหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน
ทรงเครื่องแบบจอมทัพ
ภาพประธานด้านหลัง พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช
จำลองจากพระบรมราชานุสรณ์ ณ ลานพระราชวังดุสิต
ลายน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เส้นใย สีส้ม พิมพ์ด้วยอักษรขนาดจิ๋วคำว่า “ประเทศไทย”
ขนาด กว้าง 69 มิลลิเมตร ยาว 132 มิลลิเมตร
สีกระดาษ สีขาว
ลักษณะพิเศษ
บริเวณตอนกลางของขอบล่างด้านหน้าธนบัตรมีคำว่า “๑๒๐ ปี กระทรวงการคลัง วันที่ ๑๔ เมษายน
พุทธศักราช ๒๕๓๘”
วันประกาศออกใช้
นำออกใช้ วันที่ 14 เมษายน 2538