ธนบัตร ๑๐ บาท แบบ ๑๒  ลายเซ็น อำนวย – นุกูล ( ลายเซ็นแรก)

50 บาท

ธนบัตร ๑๐ บาท แบบ ๑๒  ลายเซ็น อำนวย วีรวรรณ – นุกูล ประจวนเหมาะ ( ลายเซ็นแรก)

หมวด 1Cค 36988xx 

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน UNC  พร้อมซองใสของดี

 **หมายเลขอาจะไม่ต้องกับรูป**

 

มีสินค้าอยู่ 9

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธนบัตร ๑๐ บาท แบบ ๑๒ 

ภาพประธานด้านหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงเครื่องแบบจอมทัพ

ภาพประธานด้านหลัง พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช จาลองจากพระบรมราชานุสรณ์ ณ ลานพระราชวังดุสิต ลายน้า

พระบรมฉายาลักษณ์ เส้นใยใส สีส้ม พิมพ์ตัวอักษรขนาดจิ๋ว คาว่า “ประเทศไทย”

ขนาด กว้าง ๖.๙ เซนติเมตร ยาว ๑๓.๒ เซนติเมตร สีกระดาษ สีขาว

วันประกาศออกใช้ ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๓ นาออกใช้ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๓