ธนบัตร ๒๐ บาท แบบ ๑๖ เลขมงคล 9-9 จำนวน 10 ใบ 5 E 9397109-99

400 บาท

ธนบัตร ๒๐ บาท แบบ ๑๖ เลขมงคล 9-9 จำนวน 10 ใบ

5 E 9397109 -19-29-39-49-59-69-79-89-99

จากแหนบเดียวกัน สภาพไม่ผ่านการใช้งาน UNC

 

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธนบัตร ๒๐ บาท แบบ ๑๖

ธนบัตรด้านหน้า
สีหลักของธนบัตรเป็นสีเขียว มีภาพประธานเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 อยู่ตรงกลางขวา มีรูปพระครุฑพ่าห์ และ คำว่า รัฐบาลไทย อยู่ตรงกลางซ้าย เว้นที่ว่างด้านซ้ายเป็นลายน้ำ

ธนบัตรด้านหลัง
มีภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชอยู่ตรงกลาง รายล้อมไปด้วยภาพที่เกี่ยวกับพระองค์ ได้แก่ ภาพทรงรับเรื่องร้องทุกข์จากราษฎร ภาพกระดิ่งสำหรับร้องทุกข์ ภาพลายสือไทย ภาพเครื่องสังคโลก

ลายมือชื่อบนธนบัตร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง (18 ม.ค. 2555 – 7 พ.ค. 2557)
นายสมหมาย ภาษี (31 ส.ค. 2557 – 19 ส.ค. 2558)
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (19 ส.ค. 2558 – 10 ก.ค. 2562)

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (1 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2558)
นายวิรไท สันติประภพ (1 ต.ค. 2558 – ปัจจุบัน)
เทคโนโลยีที่ใช้ในการต่อต้านการปลอมแปลง
การพิมพ์หมึกนูน เนื้อกระดาษโรยเส้นใยเรืองแสง ลายน้ำในเนื้อกระดาษ แถบสีฝังในเนื้อกระดาษ การพิมพ์ครึ่งเลข 20 ที่ด้านหน้าด้านหลังในตำแหน่งตรงกันเมื่อยกส่องจะเป็นเลข 20 ที่สมบูรณ์ ภาพลายบางส่วนพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษที่จะเปลี่ยนสีเมื่อส่องด้วยไฟแสงเหนือม่วง

ขนาดธนบัตร
7.20 x 13.80 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๘๑ ง หน้า ๑๗ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕