ธนบัตร ๕๐๐ บาท (พอลิเมอร์) ที่ระลึก ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี (ปกผ้าไหม)

1,500 บาท

ธนบัตร ๕๐๐ บาท (พอลิเมอร์) ที่ระลึก ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี (ปกผ้าไหม) 

ธนบัตร พร้อมปกผ้าไหม   สินค้าตรงตามรูปครับ

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน UNC  

กล่องนอกมีรอยขาดตามรูปครับ

 

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธนบัตร ๕๐๐ บาท (พอลิเมอร์) ที่ระลึก ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี (ปกผ้าไหม)

ขนาดธนบัตร

9.10 x 17.10 เซนติเมตรจำนวนการพิมพ์

ประมาณ 1 ล้านฉบับ หมวดตัวอักษรไทย 50ก 50ข 50ค 50ง 50จ 50ฉ 50ต 50ท 50ธ 50พ หมวดอักษรโรมัน 50A 50B 50C 50D 50E 50F 50G 50H 50J 50S โดยหมวดอักษรไทยจับตู่หมวดอักษรโรมันไม่ซ้ำกัน หมายเลขตั้งแต่ 90000 – 99999

ธนบัตรด้านหน้า

โทนสีโดยรวมของธนบัตรที่ระลึกฉบับนี้เป็นสีเขียวปนสีเหลือง โดดเด่นด้วยสีทองแวววาวตรงจุดที่เป็นลายน้ำ ภาพด้านหน้าของธนบัตรเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตภรณ์ ประทับเหนือพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ด้านขวาล่างเป็นภาพโขนเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งองค์ใหม่ที่จัดสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ ด้านซ้ายเป็นรูปตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ด้านล่างของตราสัญลักษณ์เป็นลายศิลปะไทยลายพุ่มข้าวบิณฑ์เชื่อมต่อกับลวดลายกระหนก ระหว่างรูปตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติและลวดลายไทยเป็นลายดาวที่ประดิษฐ์จากเส้นลวดลายเรขาคณิต

ธนบัตรด้านหลัง

ภาพประธานด้านหลังของธนบัตรเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในขณะทรงงานซึ่งเป็นภาพจากต้นแบบบนปกนิตยสาร Asia Magazine ฉบับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2530 เป็นภาพที่พระองค์กำลังทรงงานตามโครงการในพระราชดำริ อุปกรณ์ประจำพระองค์ที่ประชาชนเห็นจนชินตาได้แก่ ดินสอ แผนที่ กล้องถ่ายภาพ และวิทยุสื่อสาร ล้วนปรากฎอยู่บนพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ส่วนด้านซ้ายเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ประกอบด้วยภาพไล่จากบนลงมาคือ น้ำตกทีลอซู ฝายน้ำล้นเพื่อการเกษตร กังหันน้ำชัยพัฒนา ส่วนด้านขวาเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความอุดมสมบูรณ์ของผืนดิน ฟื้นฟูจากสภาพที่แห้งแล้งหรือถูกทำลาย ประกอบด้วยภาพไล่จากบนลงมาคือ โครงการเกษตรแบบขั้นบันไดที่ดอยอ่างขาง การปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดินภูเขา ทุ่งดอกแกลดิโอลัสและผลผลิตในโครงการหลวง