ธนบัตร ๕๐๐ บาท แบบ ๑๓ เลขเรียง 100 ใบ (ยกแหนบ)

62,000 บาท

ธนบัตร ๕๐๐ บาท แบบ ๑๓   เลขเรียง 100 ใบ (ยกแหนบ)

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน UNC

 

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธนบัตร ๕๐๐ บาท แบบ ๑๓

ภาพประธานด้านหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9  ทรงเครื่องแบบจอมทัพ ภาพประธานด้านหลัง พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จาลองจากพระปฐมบรมราชานุสรณ์ ณ เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฝั่งพระนคร ลายน้า พระบรมฉายาลักษณ์ โดยในส่วนของขอบปกฉลองพระองค์แลลายประจายาม มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ เส้นใยใส สีม่วงอ่อน พิมพ์ตัวอักษรขนาดจิ๋ว คาว่า “ทรงพระเจริญ”

ขนาด กว้าง ๘ เซนติเมตร ยาว ๑๖.๐ เซนติเมตร สีกระดาษ สีม่วงอ่อน ลักษณะพิเศษ ส่วนหนึ่งของลายเฟื่องใต้พระบรมฉายาลักษณ์ มีคาว่า “500 บาท” ขนาดจิ๋ว ที่อ่านได้โดยใช้แว่นขยาย
วันประกาศออกใช้ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ นาออกใช้ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐