ธนบัตร ๕๐๐ บาท แบบ ๑๕

550 บาท

ธนบัตร ๕๐๐ บาท แบบ ๑๕   

หมวด ๑ ธ ๙๕๐๐๒xx  ลายเซ็น ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ – ธาริษา วัฒนเกส

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน UNC

** หมายเลข อาจไม่ตรงกับรูป  ***

 

มีสินค้าอยู่ 48

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธนบัตร ๕๐๐ บาท แบบ ๑๕   

ภาพประธานด้านหน้า

 

ภาพประธานด้านหลัง 

ขนาด
วันประกาศออกใช้
วันออกใช้

​พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องแบบจอมทัพ

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ภาพโลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร และภาพเรือสำเภา

๗.๒๐ x ๑๕.๖๐ เซนติเมตร
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๔
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๔