ธนบัตร ๕๐ บาท แบบ ๑๓ ยกแหนบ 100ใบ เลขเรียง

10,000 บาท

ธนบัตร ๕๐ บาท แบบ ๑๓ ยกแหนบ 100ใบ เลขเรียง

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน UNC  

 

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธนบัตร ๕๐ บาท แบบ ๑๓

ภาพประธานด้านหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงเครื่องแบบจอมทัพ ทรงฉลองพระองค์ครุย ภาพประธานด้านหลัง พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว จาลองจากพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ ลานหน้าอาคารรัฐสภา ลายน้า พระบรมฉายาลักษณ์ โดยในส่วนของก้านฉลองพระเนตร มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ เส้นใยใส สีแดง พิมพ์ตัวอักษรขนาดจิ๋ว คาว่า “ประเทศไทย”

ขนาด กว้าง ๗.๑ เซนติเมตร ยาว ๑๔.๔ เซนติเมตร สีกระดาษ สีขาว

วันประกาศออกใช้ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘

นำออกใช้ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘