ธนบัตร ๕๐ บาท แบบ ๑๓ ยกแหนบ 100ใบ เลขเรียง

10,000 บาท

ธนบัตร ๕๐ บาท แบบ ๑๓ ยกแหนบ 100ใบ เลขเรียง

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน UNC  

 

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธนบัตร ๕๐ บาท แบบ ๑๓

ภาพประธานด้านหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงเครื่องแบบจอมทัพ ทรงฉลองพระองค์ครุย ภาพประธานด้านหลัง พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว จาลองจากพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ ลานหน้าอาคารรัฐสภา ลายน้า พระบรมฉายาลักษณ์ โดยในส่วนของก้านฉลองพระเนตร มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ เส้นใยใส สีแดง พิมพ์ตัวอักษรขนาดจิ๋ว คาว่า “ประเทศไทย”

ขนาด กว้าง ๗.๑ เซนติเมตร ยาว ๑๔.๔ เซนติเมตร สีกระดาษ สีขาว

วันประกาศออกใช้ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘

นำออกใช้ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘