ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๔

140 บาท

ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๔

Fourteents Series Banknotes

หมวด ๗คH 359XXX   ลายเซ็น สมคิด ร.อ.สุชาติ เชาว์วิศิษฐ-ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน UNC

ราคา จำหน่าย 200 บาท / ฉบับ

** หมายเลข อาจไม่ตรงกับรูป  ***

 

มีสินค้าอยู่ 9

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๔

ภาพประธานด้านหน้า พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9

และตราอักษรพระปรมาภิไธยย่อ “ภ ป ร” ภาพประธานด้านหลัง พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศสยามมกุฎราชกุมาร และตราอักษรพระปรมาภิไธยย่อ “จ ป ร” และ “ว ป ร”

ขนาด กว้าง ๗.๒ เซนติเมตร ยาว ๑๕.๐ เซนติเมตร

วันประกาศออกใช้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗