ธนบัตร 60 บาท วาระ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 (หมวดS)

150 บาท

ธนบัตร 60 บาท วาระ  ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ (หมวด 9S )

พร้อมแพ็คเล่มสวยงาม สภาพไม่ผ่านการใช้งาน UNC

** หมายเลข อาจไม่ตรงกับรูป  ***

 

มีสินค้าอยู่ 8

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธนบัตร 60 บาท วาระ  ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549

ขนาด  ๘.๑ x ๑๖.๒ เซนติเมตร

วันประกาศออกใช้  ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๙ 

จ่ายแลก วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙