ธนบัตร 60 บาท วาระ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 (หมวด9K)

150 บาท

ธนบัตร 60 บาท วาระ  ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ (หมวด9K)

พร้อมแพ็คเล่มสวยงาม  สภาพไม่ผ่านการใช้งาน UNC

** หมายเลข อาจไม่ตรงกับรูป  ***

 

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธนบัตร 60 บาท วาระ  ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549

ขนาด  ๘.๑ x ๑๖.๒ เซนติเมตร

วันประกาศออกใช้  ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๙ 

จ่ายแลก วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙