บัตรธนาคาร ชนิดราคา 60 บาท วาระ 60 พรรษาในหลวงรัชกาลที่๙ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐

150 บาท

บัตรธนาคาร ชนิดราคา 60 บาท  วาระ 60 พรรษาในหลวงรัชกาลที่๙  ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน UNC

** หมายเลขอาจจะไม่ตรงกับรูป ***

 

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

บัตรธนาคาร ชนิดราคา 60 บาท  วาระ 60 พรรษาในหลวงรัชกาลที่๙  ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐

ขนาด  ๑๕.๙ x ๑๕.๙ เซนติเมตร

วันประกาศออกใช้   ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๓๐

จ่ายแลก วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๓๐