เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐  บาท 46 เหรียญ ครบชุด  (เฉพาะเหรียญเนื้อนิเกิล)

5,000 บาท

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐  บาท 46 เหรียญ ครบชุด  (เฉพาะเหรียญเนื้อนิเกิล)

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน  

*** ในการแพ็คจัดส่งอาจจะมีเหรียญหลุดออกจากแผงบ้างครับ ทางร้านแพ็คอย่างดี***

 

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐  บาท (นิเกิล46 เหรียญ) ครบชุด 

       รายการเหรียญ 10 บาท  46 วาระ

ลำดับที่ ปี พ.ศ. รายการ
1 2514 รัชกาลที่ 9 ครองราชย์ 25 ปี (เงิน)  ( ไม่มีในรายการ)
2 2520 อภิเษกสมรสพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
3 2520 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 2522 เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 2523 80 พรรษา สมเด็จย่า
6 2524 องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกครบ 30 ปี
7 2524 รัชกาลที่ 9 สถิตในสิริราชสมบัติเป็นสองเท่าของรัชกาลที่ 4
8 2525 50 พรรษา พระราชินี
9 2525 75 ปี ลูกเสือโลก
10 2526 100 ปี การไปรษณีย์ไทย
11 2526 700 ปี ลายสือไทย
12 2527 84 พรรษา สมเด็จย่า
13 2528 72 ปี ธนาคารออมสิน
14 2528 งานปีต้นไม้แห่งชาติ
15 2529 งานกล้วยไม้อาเซี่ยน ครั้งที่ 6
16 2530 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้านักวิจัย
17 2530 100 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
18 2530 5 รอบ ในหลวง
19 2531 พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
20 2531 72 ปี สหกรณ์แห่งชาติ
21 2531 ถวายรางวัลในหลวง ผู้ทรงล้ำเลิศในการทรงนำชนบทให้วัฒนา
22 2531 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
23 2531 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 36 พรรษา
24 2531 72 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 2533 100 ปี ศิริราชแพทยากร
26 2533 90 พรรษา สมเด็จย่า
27 2533 100 ปี กรมบัญชีกลาง
28 2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 36 พรรษา
29 2534 80 ปี ลูกเสือไทย
30 2534 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระย่า สุขภาพดีถ้วนหน้า
31 2534 ทูลเกล้าฯถวายรางวัลแมกไซไซ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)
32 2535 100 ปี พระบรมราชชนก
33 2535 100 ปี กระทรวงยุติธรรม
34 2535 100 ปี กระทรวงมหาดไทย
35 2535 100 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
36 2535 สมมงคล 64 พรรษา เท่า ร.4
37 2535 5 รอบ พระราชินี
38 2535 60 ปี รัฐสภาไทย
39 2535 100 ปี การฝึกหัดครูไทย
40 2535 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
41 2536 100 ปี อัยการ
42 2536 100 ปี สภากาชาดไทย
43 2536 60 ปี กรมธนารักษ์
44 2536 100 ปี ร.7
45 2537 120 ปี สถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
46 2537 60 ปี ราชบัณฑิตยสถาน
47 2537 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์