เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ชนิดราคา ๕ สตางค์ พ.ศ.๒๕๐๐ (อลูมีเนียมบรอนซ์)

20 บาท

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ชนิดราคา ๕ สตางค์ พ.ศ.2500 (อลูมีเนียมบรอนซ์)


สภาพไม่ผ่านการใช้งาน   ผิวเดิมสวยมากๆ   น่าเก็บสะสมครับ

มีสินค้าอยู่ 42

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ชนิดราคา ๕ สตางค์ พ.ศ.๒๕๐๐ (อลูมีเนียมบรอนซ์)


วันท่ปี ระกาศใช้ : 18 ม.ี ค. 2500
Ø (ม.ม.) : 15
นา้ หนัก (กรัม) : 1.25
ชนิด : อลูมิเนียมบรอนซ์
ประเภท : หมุนเวียน
จานวนผลิต : 6,240,000