เหรียญทองแดงที่ระลึก “สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ ป้อมพระจุลฯ” พ.ศ.2535

500 บาท

เหรียญที่ระลึก “สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ ป้อมพระจุลฯ” พ.ศ.2535

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน

 

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังป้อมพระจุลฯ ที่ระลึกสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ปี 2535 บล็อกกษาปณ์

เหรียญที่ระลึก “สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ ป้อมพระจุลฯ” พ.ศ.2535  เพื่อเป็นที่ระลึกในการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ในวันที่ 23 ตุลาคม 2535 ด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงชุดจอมพลเรือ ด้านหลังมีพระนามาภิไธยว่าสยามินทร์
เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2535 อันเป็นวาระครบ 99 ปีของป้อมพระจุลฯ หน่วยงานรัฐบาลและภาคเอกชนพร้อมด้วยประชาชน จึงพร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อพสกนิกรชาวไทย ในการป้องกันเอกราช และอธิปไตยของประเทศไทย จึงได้ตกลงที่จะสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ประดิษฐาน ณ ป้อมพระจุลฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาของพระองค์ ผู้ทรงก่อสร้างสถานที่สำคัญทางยุทธนาวีแห่งนี้ โดยพระบรมราชานุสาวรีย์ ที่จัดสร้างนี้ ทรงชุดทหารเรือ ประทับยืนสูงสองเท่าครึ่งของพระองค์จริง

เหรียญรุ่นนี้ จัดสร้างโดย กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ เป็นรุ่นที่นิยมสำหรับผู้ที่ชอบสะสมเหรียญรัชกาลที่5 อีกรุ่นหนึ่งครับ 
ทำพิธีปลุกเสก ที่ป้อมพระจุลฯ พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธี
มีคณาจารย์ชื่อดังเข้าร่วมปลุกเสกหลายท่าน อาทิ
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม
หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ
หลวงพ่อวิเวียร วัดดวงแข

เส้นผ่าศูนย์กลาง (ม.ม.) : 30
ชนิด :ทองแดง