เหรียญทองแดง รัชกาลที่ 5 วาระ ที่ระลึก 150 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ

900 บาท

เหรียญเงิน รัชกาลที่ 5 วาระ ที่ระลึก 150 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ

สภาพไม่ผ่านการใช้  ซองเดิมพร้อมใบเซอร์

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญรัชกาลที่ 5 ที่ระลึก 150 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ  20 กันยายน 2546

เนื้อทองแดง ขนาด 3 เซนติเมตร บล็อกกษาปณ์

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย
ฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ทรงสายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ และสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรื่องยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์
ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “พระบาทสมด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
 
ด้านหลัง
กลางเหรียญมีอักษรพระปรมาภิไธย “จปร” ประดิษฐานอยู่ภายในวงกลมมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ ภายในวงขอบเหรียญโดยรอบมีข้อความว่า
“๑๕๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๖” ริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยลายรูปโค้ง