เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ ๕ รอบ

1,500 บาท

เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘  

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน แพ็คเดิม

ราคาจอง 1600 บาท ที่กองกษาปณ์

 

มีสินค้าอยู่ 1

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘

เนื้อเงิน