เหรียญที่ระลึกในหลวงทรงวิทยุ เนื้อเงิน + ทองแดง จำนวน 2 เหรียญ

3,000 บาท

เหรียญที่ระลึกในหลวงทรงวิทยุ เนื้อเงิน + ทองแดง จำนวน 2 เหรียญ

 สภาพสวย   น่าสะสม   พร้อมกล่องกรมธนารักษ์

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญที่ระลึกในหลวงทรงวิทยุ เนื้อเงิน (ตอกโค้ต ง )

เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจด้านการสื่อสาร 

เหรียญเงิน

ส่วนสูง ๓๐ มิลลิเมตร  

 ปีที่ผลิต 2539
กรมไปรษณีย์โทรเลขพร้อมด้วยหน่วยงานด้านการสื่อสาร
จัดสร้างเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจด้านการสื่อสารขึ้น 
เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงครองสิริราชสมบัติ เป็นปีที่ ๕๐ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วยความ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านการสื่อสาร
ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถ อำนวยประโยชน์แก่วงการสื่อสารเป็นเอนกอนันต์ 
เหรียญที่ระลึกฯ นี้ จำหน่ายแก่บุคคลผู้อยู่ในวงการสื่อสาร นักวิทยุสมัครเล่นและประชาชนทั่วไป