เหรียญที่ระลึก พระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ ครบ 88ปี กรมธนารักษ์ ปี2564

120 บาท

เหรียญที่ระลึก พระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ ครบ 88ปี กรมธนารักษ์ ปี2564

เหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติที่จัดสร้างขึ้น พิธีเทวาภิเษก ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญที่ระลึก พระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ ครบ 88ปี กรมธนารักษ์ ปี2564

ชนิดโลหะ  ทองแดง

น้ำหนัก  15 กรัม

ความสูง 32 มิลลิเมตร

ประเภท  ทองแดงธรรมดา

จำนวนการผลิต  888,888 เหรียญ

รายนามพระเถราจารย์ นั่งปรกอธิษฐานจิต 8 รูป 8 ทิศ เหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ 88 ปี กรมธนารักษ์ ณ พระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา