เหรียญบาท พระบรมรูป-ไอราพต รัชกาลที่ 6 พ.ศ.2458

800 บาท

เหรียญบาท พระบรมรูป-ไอราพต รัชกาลที่ 6 พ.ศ.2458

น่าสะสมครับ ราคาไม่แพง (เนื้อเงิน)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหรียญบาท พระบรมรูป-ไอราพต รัชกาลที่ 6 พ.ศ.2458

วันที่ประกาศใช้ :พ.ศ.2458
ราคาหน้าเหรียญ : หนึ่งบาท
เส้นผ่าศูนย์กลาง (ม.ม.) : 30
น้ำหนัก (กรัม) : 15
ชนิด :  เงิน
ประเภท : ธรรมดา